Moje Miasto
Tę usługę można załatwić elektronicznie Nazwa
Wniosek o zwrot nadpłat bądź nienależnie dokonanych wpłat
Deklaracja na podatek leśny osoby prawne (z możliwością podglądu zobowiązania oraz wykonania e-płatności)
Deklaracja na podatek od środków transportowych (zgłoszenie powstania i wygaśnięcia obowiązku podatkowego, zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby, przedłużenie okresu czasowego wycofania z ruchu) - osoby prawne i osoby fizyczne wraz z możliwością podglądu zobowiązania oraz wykonania e-płatności w portalu dla mieszkańców
Wniosek o usunięcie drzew i krzewów
Deklaracja na podatek od nieruchomości osoby prawne (z możliwością podglądu zobowiązania oraz wykonania e-płatności)
Informacja na podatek leśny osoby fizyczne (z możliwością podglądu zobowiązania oraz wykonania e-płatności)