Tę usługę można załatwić elektronicznie Nazwa
Uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Mielec
Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką
Uzgodnienie zasad korzystania z Dworca przesiadkowego
Zorganizowanie imprezy artystycznej lub rozrywkowej
Zorganizowanie zgromadzenia
Przyznanie ogólnopolskiej karty dużej rodziny / wydanie duplikatu karty dużej rodziny
Załatwienie spraw związanych z zawarciem i rejestracją małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym
Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu
Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
Wydanie decyzji na udostępnienie kanału technologicznego
Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego wszczętego i prawomocnego po 1 lipca 2009 r. z kraju spoza Unii Europejskiej o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa.
Oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu.
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć (katering)
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Ewidencja pobytu dziecka w przedszkolu
Rekrutacja do przedszkoli publicznych
E- dziennik, E-wywiadówka
Rekrutacja do szkół podstawowych
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie