Tę usługę można załatwić elektronicznie Nazwa
PRZYDZIAŁ LOKALI MIESZKALNYCH I SOCJALNYCH Z ZASOBÓW MIASTA
SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH GMINY MIEJSKIEJ MIELEC NA RZECZ NAJEMCÓW
Użytkowanie wieczyste gruntów - rozkładanie na raty opłat rocznych
e Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć (katering)
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych
Oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu
Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe