Moje Miasto

Oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu

← Usługi

Opis ogólny

Tę sprawę można załatwić elektronicznie

Usługa umożliwia złożenie oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.).

2) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

3) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).

4) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

Oświadczenie

Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

elektronicznie

Termin realizacji

Nie dotyczy

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Mielcu, ul. Żeromskiego 23, pokój nr 9 (budynek za Policją)

Wydział Dróg, Transportu, Energetyki i Działalności Gospodarczej

Opłaty

Nie podlega

Telefon kontaktowy

17 787 40 34

E-mail

awrobel@um.mielec.pl

Osoba kontaktowa

Artur Wróbel - inspektor

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje