Moje Miasto
Tę usługę można załatwić elektronicznie Nazwa
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
POMOC ZDROWOTNA DLA NAUCZYCIELI
PRZYDZIAŁ LOKALI MIESZKALNYCH I SOCJALNYCH Z ZASOBÓW MIASTA
SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH GMINY MIEJSKIEJ MIELEC NA RZECZ NAJEMCÓW
Użytkowanie wieczyste gruntów - rozkładanie na raty opłat rocznych
e Informacja na podatek od nieruchomości osoby fizyczne (z możliwością podglądu zobowiązania oraz wykonania e-płatności)
e Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju
e Wniosek w sprawach ulg (umorzen, odroczeń, rat)
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały
Zaświadczenie o ilości osób zameldowanych w lokalu lub budynku
Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego imion i nazwisk osób zameldowanych pod wspólnym adresem
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć (katering)
Mieleckie eBecikowe
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych
Oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu
Wniosek o zwrot opłaty skarbowej
Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe
Informacja na podatek rolny osoby fizyczne (z możliwością podglądu zobowiązania oraz wykonania e-płatności)
Deklaracja na podatek rolny osoby prawne (z możliwością podglądu zobowiązania oraz wykonania e-płatności)
Wniosek o zwrot nadpłat bądź nienależnie dokonanych wpłat