Ewidencja miejscowości, ulic i adresów - nadanie numeru porządkowego dla budynku

← Usługi

Opis ogólny

Ewidencja miejscowości , ulic i adresów – nadanie numeru porządkowego dla budynku

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

1. Wniosek,
2. Kopia mapy z budynkiem,
3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (spółki i osoby prawne).

Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

  1. Przesłać pocztą tradycyjną na adres Urząd Miejski w Mielcu, ul. Żeromskiego 26, 39-300 Mielec,
  2. Złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca w godzinach pracy Urzędu tj: pon. 8:00-16:00, wt.- pt. 7:30-15:30
  3. Za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP.

Termin realizacji

Bez zbędnej zwłoki, tj. do 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Miejsce załatwienia

Referat Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale Urbanistyki, Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Mielec, ul. Żeromskiego 23 pokój nr 7.

Opłaty

1. Usługa - zwolniona od opłat dla budynków mieszkalnych,

- od pozostałych budynków – 17 zł,

- od zaświadczenia– 17 zł,

2. Opłata skarbowa od pełnomocnictwa (jeżeli wniosek składa pełnomocnik) - 17 zł.

Telefon kontaktowy

17 787 41 94

Osoba kontaktowa

Marek Warchoł- Inspektor

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie przysługuje

Informacje dodatkowe

Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości do pobrania w budynku Urzędu Miejskiego ul. Żeromskiego 23, pok. nr 7 lub na stronie internetowej urzędu https://eurzad.um.mielec.pl