Wydanie Ogólnopolskiej Karty Seniora

← Usługi

Opis ogólny

Program Ogólnopolska Karta Seniora jest programem działającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, tylko i wyłącznie w punktach wskazanych przez Partnerów, którzy przystąpili do Programu. Ogólnopolska Karta Seniora jest wydawana w celu aktywizacji Seniorów oraz umożliwienia mieszkańcom miasta Mielca, którzy ukończyli 60 lat do korzystania z ulg oferowanych przez uczestniczących w Programie Partnerów.

Katalog Partnerów Ogólnopolskiej Karty Seniora dostępny jest pod adresem: https://glosseniora.pl/gdzie-skorzystac-z-karty/

Ogólnopolska Karta Seniora wydawana jest na podstawie wypełnionego formularza wniosku. Ogólnopolska Karta Seniora wydawana jest na czas nieokreślony.

Podstawa prawna

Porozumienie o partnerstwie w ramach Programu Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora z dnia 25.10.2021 r. zawarte pomiędzy:

  1. Stowarzyszeniem MANKO
  2. Międzynarodowym Instytutem Rozwoju Społecznego Sp. z o.o.
  3. Gminą Miejską Mielec.

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek,
  2. Dowód tożsamości w celu weryfikacji danych.
Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

Bezpośrednio osobiście

Termin realizacji

Niezwłocznie po złożeniu wniosku lub do 30 dni od daty jego złożenia.

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 23, pokój nr 9E

Opłaty

Ogólnopolska Karta Seniora przyznawana jest bezpłatnie – dotyczy również duplikatu Karty.

Telefon kontaktowy

17 787 44 03, 17 787 43 93

Osoba kontaktowa

Elżbieta Działo - Zięba ? inspektor w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia, Ewa Gorazd - podinspektor w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Informacje dodatkowe

Nie dotyczy

Wniosek o wydanie Ogólnopolskiej Karty Seniora do pobrania w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia, Urzędu Miejskiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 23, pokój nr 9 E lub TUTAJ