Sprzedaż nieruchomości na własność lub oddanie w wieczyste użytkowanie w trybie bezprzetargowym

← Usługi

Opis ogólny

Sprzedaż nieruchomości na własność lub oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.),

Wymagane dokumenty

Wniosek sporządzony własnoręcznie przez wnioskodawcę określający powierzchnię i położenie gruntu mającego być przedmiotem sprzedaży.

Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

  1. Przesłać pocztą tradycyjną na adres Urząd Miejski w Mielcu, ul. Żeromskiego 26, 39-300 Mielec,
  2. Złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca w godzinach pracy Urzędu tj: pon. 8:00-16:00, wt.- pt. 7:30-15:30
  3. Za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP.

Termin realizacji

Obowiązujące przepisy prawa nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosku. Zakończenie sprawy zależne m.in. od stanu prawnego nieruchomości, konieczności jej podziału geodezyjnego, harmonogramu sesji Rady Miejskiej, wykonania właściwego operatu szacunkowego. W sprawach nieskomplikowanych termin postępowania wynosi ok. 6 miesięcy.

Miejsce załatwienia

Referat Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale Urbanistyki, Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Mielec, ul. Żeromskiego 23 pokój nr 11.

Opłaty

1. Wniosek jest wolny od opłaty skarbowej.

2. Koszty:

- cena sprzedaży nieruchomości ustalona według przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami,

- notarialne i sądowe przy zawieraniu umowy sprzedaży.

Telefon kontaktowy

17 787 41 95

Osoba kontaktowa

Dorota Warchałowska- Inspektor

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Informacje dodatkowe

Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest zgodna wola stron: Wnioskodawcy i Gminy Miejskiej Mielec.

Formularz - wniosek strony