Udostępnianie do powszechnego wglądu dzienników ustaw, monitorów polskich i zbiorów aktów prawa miejscowego stanowionego przez gminę

← Usługi
Ta usługa nie wspiera urządzeń mobilnych

Opis ogólny

Usługa polega na udostępnianiu w postaci elektronicznej do powszechnego wglądu zbiorów Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich i zbiorów aktów prawa miejscowego stanowionego przez gminęUsługa polega na udostępnianiu w postaci elektronicznej do powszechnego wglądu zbiorów Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich i zbiorów aktów prawa miejscowego stanowionego przez gminę

Podstawa prawna

Art. 26 ust. 1 oraz art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461)

Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Termin realizacji

Wgląd jest możliwy w dniach i godzinach pracy Urzędu

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Mielcu, ul. Żeromskiego 26

Wydział Organizacyjno-Administracyjny – I piętro, pokój Nr 15

Opłaty

Nieodpłatnie

Telefon kontaktowy

17 7874042, 17 7874043

Osoba kontaktowa

Barbara Duda- inspektor, Lidia Szczepanik - sekretarka