Ewidencja pobytu dziecka w przedszkolu

← Usługi

Opis ogólny

System eDziecko zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych. Rodzice/opiekunowie prawni zakupują kartę lub karty dla swojego dziecka. System nalicza opłaty za godziny pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie z aktualną uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu w sprawie ustalenia czasu prowadzenia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat. Za czas pobytu dziecka w przedszkolu rozumie się czas pozostawania dziecka pod opieką nauczycieli. Obowiązkiem rodzica/opiekuna jest odbić kartę na czytniku wejście/wyjście po przyprowadzaniu/odbieraniu dziecka do/z przedszkola. W przypadku, gdy karta nie zostanie odbita przy wejściu/wyjściu, to czas pobytu dziecka będzie naliczany od otwarcia do zamknięcia przedszkola, z pominięciem czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu.

Karta obowiązuje przez cały okres edukacji dziecka w przedszkolu. Koszty uszkodzenia, zgubienia karty pokrywają rodzice/opiekunowie prawni dziecka. Po ukończeniu edukacji przedszkolnej dane dziecka przenoszone są do archiwum i jednocześnie karta zbliżeniowa traci swoją ważność i otrzymuje status nieaktywnej.

Podstawa prawna

- ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm)

- ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 z późn. zm.)

- uchwała nr XLII/426/2018 Rady Miejskiej Mielcu z dn. 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu prowadzenia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat

- uchwała nr VII/72/2019 Rady Miejskiej Mielcu z dn. 15 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia czasu prowadzenia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat

Wymagane dokumenty

nie dotyczy

Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

nie dotyczy

Termin realizacji

okres korzystania z wychowania przedszkolnego

Miejsce załatwienia

przedszkole/system eDziecko

Opłaty

-opłata za wyrobienie karty zbliżeniowej zgodna z aktualnym cennikiem systemu eDziecko DIPOL POLSKA

Telefon kontaktowy

- Przedszkole Miejskie Nr 1 w Mielcu im. Kubusia Puchatka - 17 787 4682 - Przedszkole Miejskie Nr 2 w Mielcu - 17 787 4692 -Przedszkole Miejskie Nr 3 w Mielcu - 17 787 4702 -Przedszkole Miejskie Nr 4 w Mielcu - 17 787 4712 -Przedszkole Miejskie Nr 6 w Mielcu - 17 787 4722 -Przedszkole Miejskie Nr 7 w Mielcu - 17 787 4732 -Przedszkole Miejskie Nr 8 w Mielcu "Artystyczna Ósemeczka" - 17 787 4742 -Przedszkole Miejskie Nr 9 im. "Baśniowej Krainy" w Mielcu - 17 787 4752 -Przedszkole Miejskie Nr 12 im. Marii Konopnickiej w Mielcu - 17 787 4762 -Przedszkole Miejskie Nr 13 w Mielcu - 17 787 4772 -Przedszkole Miejskie Nr 16 im. "Jasia i Małgosi" w Mielcu - 17 787 4782 -Przedszkole Miejskie Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. "Smoka Felusia" w Mielcu - 17 787 4792

Osoba kontaktowa

intendent w danym przedszkolu

Tryb odwoławczy

nie dotyczy

Informacje dodatkowe

- rodzice/prawni opiekunowie mają możliwość korzystania z modułu dla rodziców w systemie eDziecko na stronie edziecko.um.mielec.pl.

- moduł jest bezpłatny i zapewnia rodzicowi/prawnemu opiekunowi ewidencję godzin pobytu dziecka, bieżące monitorowanie należności, historii wpłat, zaległości lub nadpłat za pobyt i żywienie, dokonywanie wpłat za przedszkole, zgłaszanie nieobecności dziecka oraz możliwość zakupu kart zbliżeniowych

- dane niezbędne do zalogowania w systemie otrzymują rodzice/prawni opiekunowie w przedszkolu

-aktywacja konta dokonywana jest przez rodziców/prawnych opiekunów po pierwszym zalogowaniu i zatwierdzeniu regulaminu aktywacji usługi dostępu do konta