Zwrot utraconych wynagrodzeń lub dochodu za okres odbywania ćwiczeń wojskowych

← Usługi
Ta usługa nie wspiera urządzeń mobilnych

Opis ogólny

Zwrot utraconych wynagrodzeń lub dochodu za okres odbywania ćwiczeń wojskowych

Podstawa prawna

Art. 119 a ustawy z dnia 12 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony RP (tekst jednolity Dz.U.2019 r. poz.1541 z późn.zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz.U. z 2015 r. poz. 1520 z późn.zm.).

Wymagane dokumenty

1. Wniosek

2. Zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń wojskowych,

3. Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości utraconego dziennego wynagrodzenia, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczenie z urzędu skarbowego o utraconych dochodach.

Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

osobisty

Termin realizacji

7 dni

Miejsce załatwienia

UM Mielec pok. 12

Opłaty

Wolne od opłat.

Telefon kontaktowy

17 788 4242

Osoba kontaktowa

Tadeusz Tuczyński

Tryb odwoławczy

W terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Mielca.