ZAKOŃCZENIE KONSULTACJI

W SPRAWIE REWALORYZACJI ZIELENI PRZYULICZNEJ W PASACH DROGOWYCH PRZY ALEI NIEPODLEGŁOŚCII

Szanowni Mieszkańcy Mielca!

Informujemy o zakończeniu konsultacji w sprawie rewaloryzacji zieleni przyulicznej w pasach drogowych przy Alei Niepodległości.

Konsultacje zostały przeprowadzone:

  • w formie ankiet elektronicznych i papierowych,
  • w formie spotkania otwartego z mieszkańcami miasta Mielca.

Dziękujemy Państwu za udział w konsultacjach i przekazane opinie.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem z konsultacji dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mielcu (Konsultacje społeczne - rewaloryzacja zieleni przy ul. Al. Niepodległości (bip.gov.pl)).

Link bezpośredni: RAPORT-Z-KONSULTACJI-REWALORYZACJA-ZIELENI-PRZY-AL.-NIEPODLEGLOSCI-skompresowany.pdf (www.mielec.pl)


ZAKOŃCZENIE KONSULTACJI

W SPRAWIE BUDOWY KOLEJNYCH BLOKÓW SOCJALNYCH W MIELCU PRZY UL. INWESTORÓW1)

1) Przez bloki socjalne należy rozumieć budynki mieszkalne wielorodzinne z lokalami przeznaczonymi pod najem socjalny (dawne lokale socjalne) i lokalami przeznaczonymi pod najem na czas nieoznaczony (tzw. lokale komunalne)

Szanowni Mieszkańcy Mielca!

Informujemy o zakończeniu konsultacji w sprawie budowy kolejnych bloków socjalnych w Mielcu przy ul. Inwestorów.

Konsultacje zostały przeprowadzone w dwóch etapach:

  • w formie ankiet elektronicznych i papierowych,
  • w formie dwóch otwartych spotkań z mieszkańcami miasta Mielca.

W konsultacjach wzięło udział 0,3% ogółu dorosłych osób zameldowanych na terenie miasta Mielca.

Dziękujemy Państwu za udział w konsultacjach i przekazane opinie. Zachęcamy do zapoznania się z raportem z konsultacji dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mielcu.
Link bezpośredni: https://mielec.bip.gov.pl/fobjects/download/1574761/raport-z-konsultacji-spolecznych-budowa-kolejnych-kolejnych-blokow-socjalnych-w-mielcu-przy-ul-inwestorow-pdf.html