Moje Miasto

Zaświadczenie o ilości osób zameldowanych w lokalu lub budynku

← Usługi
Ta usługa wymaga rejestracji

Opis ogólny

Tę sprawę można załatwić elektronicznie

Usługa polega na złożeniu elektronicznego wniosku celem uzyskania zaświadczenia o ilości osób zameldowanych w lokalu lub budynku, bądź braku zameldowania osób w lokalu lub budynku.

Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postepowania administarcyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ).

2) Ustwa z dnia 16 listopada 2016 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

1) Wniosek o wydanie zaświadczenia o ilości zameldowanych osób.

2) Skan dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu.

3) Dowód wniesienia opłaty za wydanie zaświadczenia.

Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

elektronicznie

Termin realizacji

7dni

Miejsce załatwienia

Urzad Miejski w Mielcu, ul. Żeromskiego 26, Biuro Obsługi Mieszkańca

Wydział Organizacyjno-Administracyjny - Referat Spraw Obywatelskich

Opłaty

17 zł

Telefon kontaktowy

17 787 40 55

E-mail

lrudolf@um.mielec.pl

Osoba kontaktowa

Lidia Rudolf - podinspektor

Tryb odwoławczy

Zażalenie do Wojewody Podkarpackiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

Informacje dodatkowe

1) Wniosek składa właściciel lub współwłaściciel lokalu lub budynku.

2) Pośrednik w obrocie nieruchomościami legitymujący się stosowną umową posrednictwa związaną z właścicielem lokalu.