Moje Miasto

Wniosek o usunięcie drzew i krzewów

← Usługi
Ta usługa wymaga rejestracji

Opis ogólny

Tę sprawę można załatwić elektronicznie

Usługa polega na złożeniu elektronicznego wniosku, celem uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

1) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

2) Mapa określająca usytuowanie drzew i krzewów.

3) Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości.

Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

elektronicznie

Termin realizacji

Do 1 miesiąca, w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Mielcu, ul. Żeromskiego 23, pokój nr 22 (budynek za Policją)

Wydział Ochrony Środowiska i Zarządzania Kryzysowego - Referat Zieleni

Opłaty

Opłata za usunięcie drzew lub krzewów naliczana na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z 3 lipca 2017 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1330).

Telefon kontaktowy

17 787 42 24

E-mail

Justyna.Cichon@um.mielec.pl

Osoba kontaktowa

Justyna Cichoń - podinspektor

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Mielca, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Informacje dodatkowe

Wniosek składa właściciel działki bądź zarządca gruntu (np. spółdzielnie, wspólnoty).

Tę usługę można załatwić elektronicznie